Gastronomiska tankar

NJUTA

Hur vi definierar gastronomi säger mycket om vilka vi är. Vad är gastronomi, och vad betyder måltiden för personer i matbranschen? Detta är frågor som boken Njuta (Millhouse Förlag ) vill ge svar på ur olika synvinklar. Vi möter bland annat kända bransch-personligheter som Tareq Taylor, Tina Nordström och Niklas Ekstedt, alla med rötter i den skånska myllan, uppväxta
i ett bördigt landskap nära till bonden och fantastiska råvaror. Men Njuta är ingen kokbok utan fylld av fina essäer kring matens historia och utveckling. Boken är inspirerad av den gastronomiska föreningen Marmiterna i Helsingborg och deras snart femtioåriga verksamhet. Trots att Njuta tar upp stora frågor har författarna lyckats hitta en röd tråd där filosofiska tankar, smakminnen och personliga upplevelser bakas ihop till en bok att helt enkelt njuta av.

Av Tove Oskarsson Henckel

Ur Gourmet 5-21