Nordiskt i topp

Alchemist i Danmark, Frantzén
i Sverige och Etxebarri Spanien. Dessa tre restauranger ligger i topp när årets OAD Europe Top 10-lista presenteras. Opiniona- ted About Dining, OAD, drivs av Steve Plotnicki som varje år korar årets främsta restauranger i olika kategorier.

– Det är kul att de tre främsta restaurangerna visar en tydlig bredd, då de står för olika typer av kök. Alchemist är en fantas- tisk uppvisning av mat och lite galenskap, Frantzén har en inter- nationell känsla och arbetar med precision i teknik och matlagning medan Etxebarri är mer produkt- fokuserad, säger Steve Plotnicki.

Steve bor i New York men vi når honom i Madrid, dit han rest för att fortsätta utforska möjligheter- na att utveckla OAD med en mer resebaserad tjänst.

– Jag har jobbat med det projek- tet under en längre tid, sedan kom pandemin och satte stopp, men nu tar jag vid där jag slutade senast, säger han.
Tror du intresset för fine dining kommer att minska?

– Nej, absolut inte. Och vi kan inte se någon förändring i val av restauranger bland våra röstare. De finare krogarna är fortfarande populära, även om resandet för- stås minskat kraftigt det senaste året.
Ser du någon trend?

– Jag tycker att restaurangerna blir allt mindre teknikfokuserade och allt mer råvarudrivna.

Ur Gourmet 4-21

Av Tove Oskarsson Henckel