Gör som bina – välj ekologiskt

Bin och övriga pollinatörer är avgörande för vår matproduktion och den biologiska mångfalden. De pollinerar en majoritet av de grödor vi äter och baserat på den genomsnittliga svenskens matintag kan vi tacka våra pollinatörer för var tredje tugga mat. Men bina är hotade – och för att hjälpa dem kan du handla ekologiskt. Här är sex exempel på de bästa matvarorna att handla ekologiskt för binas skull.

– I annonssamarbete med Naturskyddsföreningen –

En tredjedel av Sveriges vilda bin håller på att försvinna. Det beror bland annat på de kemiska bekämpningsmedel som används inom jordbrukssektorn. Naturskyddsföreningen har länge drivit på för att dessa bekämpningsmedel ska beskattas hårdare, snarare än att gynnas i jämförelse med mer skonsamma metoder.

Vad många inte känner till är att ekologisk odling gynnar bina. Enligt Naturskyddsföreningens Novus-undersökning är endast två av tio svenskar medvetna om det. Det vill vi så klart ändra på.

Inom det ekologiska jordbruket är kemiska bekämpningsmedel förbjudna, vilket är en anledning till att bina florerar på ekologiska gårdar. Det finns upp till 50 procent fler arter av humlor, bin och andra pollinatörer på en ekologisk gård. Bina kan i sin tur ge bättre skördar med sin pollinering – det gäller allt från rikare kaffeodlingar till större päronskördar. Det vi ger bina, ger de tillbaka till oss.

Därför uppmanar vi dig som privatperson att göra som bina och välja ekologiskt, om du kan. Du kan även skriva under Naturskyddsföreningens namninsamling där vi uppmanar politikerna att beskatta biskadliga bekämpningsmedel hårdare. Namninsamlingen görs under Naturskyddsföreningens kampanj ”Operation: Rädda Bina” som bedrivs för fjärde året i rad.

Sex varor att handla ekologiskt – för bina

Kaffe

Kaffe tillhör de grödor som är mest besprutade i världen. Mängder av bekämpningsmedel används – en del är så farliga för människor och natur att de är förbjudna inom EU. Men ofta kommer kaffet från Brasilien, som inte bara är världens största producent av kaffe, utan också ett av de länder som använder mest bekämpningsmedel.

Om du väljer ekologiskt kaffe kan du vara säker på att det odlats utan att det läckt kemiska bekämpningsmedel till vattendragen och utan att lantarbetarna utsatts för hälsorisker.

Eftersom kaffe är insektspollinerat är det extra viktigt att det är odlas giftfritt för binas och andra pollinatörers skull. Då blir också kaffeskörden större.

Bananer

Bananer är en av världens mest odlade frukter. I oekologisk bananodling används miljöfarliga kemikalier intensivt. Till exempel har man hittat rester av det skadliga insektsbekämpningsmedlet klorpyrifos i bananer som importerats till EU.

De flesta bananer odlas i Syd- och Centralamerika. Där används bekämpningsmedel som är förbjudna i Sverige och EU, till exempel klorpyrifos och karbofuran som båda är giftiga för bin.

Päron

I majoriteten av analyserade päron inom EU hittades rester av insektsdödande bekämpningsmedel. Mycket bekämpningsmedel innebär lägre biologisk mångfald – och för att få en bra päronskörd krävs insekternas hjälp med pollinering. Välj därför ekologiska päron som inte har odlats på binas bekostnad.

Rapsolja

Av de insektspollinerade grödorna i Sverige är raps den absolut vanligaste. Raps är inte helt beroende av pollinering, men skörden blir större med hjälp av bina. Trots det är flera direkt biskadliga preparat godkända för användning i rapsodling.

Kött och mejerier

Ekologiskt kött och mjölk kommer från djur som äter mer gräs än på en konventionell gård. KRAV-märkta kor ska också gå ute och beta en längre period under året. Det innebär att betesmarkerna hålls öppna, vilket ger mer mat och bättre livsmiljöer för bina. Naturbetesmarkerna är rika på blommande örter och för de mer specialiserade bina kan en specifik växtart vara livsviktig.

Att betesmarker och ängar växer igen och försvinner är ett stort hot mot bina. Välj svenska produkter- det är här i Sverige beteskravet finns.

Spannmål

Spannmål odlas på mer än en tredjedel av Sveriges åkerareal, där vete utgör den vanligaste grödan. Sädesslagen är vindpollinerade och behöver alltså inte bin. De lockar heller inte till sig bin genom blommorna. Det innebär dock stora arealer där bin har svårt att hitta mat och där det sprids kemiska bekämpningsmedel som inte bara stannar på åkern.

Genom att byta mjölet till eko så bidrar du till en odling som gynnar den biologiska mångfalden och som inte orsakar läckage av kemiska bekämpningsmedel till miljön. Att spannmål odlas i stor utsträckning innebär att ett byte till ekologiskt ger stor effekt.

———————–

På Naturskyddsföreningen kämpar vi hårt för att få bort biskadliga bekämpningsmedel, som är ett av de allvarligaste hoten mot våra bin. Även de medel som inte är direkt dödliga kan vara skadliga för bina på andra sätt. Trots det gynnar Sveriges skattesystem bekämpningsmedel som kan vara farliga för bin och den biologiska mångfalden. Det är en bi-fientlig politik som borde skrotas.

Här kan du skriva under Naturskyddsföreningens namninsamling och kräv att politikerna tar ansvar för våra livsviktiga pollinatörer!