Välkommen till biosfären – en utställning på Svenskt Tenn om köttkonsumtion, palmolja, plast, normer, etik och ekonomi

Koldioxidutsläpp och köttkonsumtion, etik och ekonomi: detta är några av de teman som utforskas i konstnärerna Eric Ericsons och Lars Arrhenius klimatutställning Välkommen till biosfären. Utställningen, som baseras på Beijerinstitutets forskning, öppnar på svenskt Tenn den 22 augusti 2019.

Eric Ericson och Lars Arrhenius har tidigare skapat ett flertal verk som behandlar etik, ekonomi och hållbarhet. Tillsammans med Svenskt Tenns kurator Karin Södergren har konstnärerna skapat en pedagogisk, underfundig och samtidigt djupt allvarlig utställning som beskriver läget på jorden och vad vi människor kan göra för att rädda världen. Utställningen inspireras av och gestaltar Beijerinstitutets forskningsrapporter.

”Biosfären är en två mil bred hinna där allt liv befinner sig, inklusive människan och våra samhällen”, säger Carl Folke, chef på Beijerinstitutet vid Kungliga Vetenskapsakademien. ”När jag var liten var vi 3,5 miljarder människor jämfört med dagens nära åtta miljarder invånare. Alla dessa människor och all den aktivitet vi har för oss gör att vi blivit en aktör som påverkar biosfären. Vi har lyckats bli en sådan dominerande kraft på jorden att det nu inte längre handlar om att rädda arter eller människor utan att säkerställa människan överlevnad.” Vad som är positivt, menar Carl Folke, är att miljöfrågor gått från att vara en separat del utanför samhället till att bli en egen sektor och en högt prioriterad fråga i både styrelserum och middagsbord. Just detta tar utställningen tar fasta på.

”Svenskt Tenn som ägs av Kjell och Märta Beijers stiftelse har under åren skänkt över 188 miljoner kronor till världsledande forskning inom bland annat medicin och sambandet mellan ekonomi och ekologi, det vi dagligdags kallar klimatfrågan. Det är otroligt viktigt att Svenskt Tenn som en kommersiell aktör tar sitt ansvar, det räcker inte att lägga det på individnivå. Eric Ericson och Lars Arrhenius har hjälpt oss att tolka dessa komplicerade samband. Genom att studera forskningsrapporterna i nära samråd med Beijerinstitutet har de skapat en utställning som både utbildar, inspirerar och tydliggör ansvaret i klimatfrågan”, säger Maria Veerasamy, vd på Svenskt Tenn.

”Utställningen behandlar bland annat ekonomi och utsläpp, plast och konsumtion, kött och biosfär och den äger rum på Svenskt Tenn”, avslutar Eric Ericson.