Tulip Middagsrapporten

Johan Westeren VD Tulip, Manne Forssberg och Nisse Edwall var idag med och lanserade Middagsrapporten.

Tulip lanserade idag Middagsrapporten. 

I den menar 86 procent av de tillfrågade att familjemiddagen skapar samhörighet, men bara 19 procent lever som de lär.

– Middagen är ibland enda chansen att samla familjen under dagen, därför vill vi inspirera till fler gemensamma måltider, säger Johan Westerén, VD Tulip Sverige.

Tulip Middagsrapporten har kartlagt middagsvanorna hos svenska familjer. De har undersökt måltidens betydelse,  och vad som konkurrerar med den viktiga stunden tillsammans. 

Sifo har även ställt ett antal frågor till 1002 familjer – med en eller två föräldrar och hemmavarande barn under 18 år.

Fyra spaningar i Tulip Middagsrapporten:

Middagen – familjens bästa hälsoförsäkring.

Rapporten visar att så många som 86 procent av svenska familjer tycker att den gemensamma stunden vid middagsbordet ger en speciell känsla av samhörighet i familjen, 69 procent att den är ett bra tillfälle att ha koll på hur familjen mår och 47 procent att den är bra för det psykiska välbefinnandet.

Från Hell hour till Holy hour!

En tredjedel av de tillfrågade tror att man kommer att äta färre familjemiddagar i framtiden.Om barnfamiljer ska gå från Hell hour till Holy hour krävs för framtiden att lägga mindre fokus på jobb, planera in träningen på ett smartare sätt och laga enklare mat.

Familjemiddagen konkurrerar med jobb och träning.

För 53 procent av föräldrarna krockar jobbet med middagen. 42 procent svarade att träning konkurrerar med familjemiddagen, och det går ibland inte att kombinera med närvaro vid middagsbordet.

Gemensam middag? Ingen självklarhet.

Bara en femtedel, 19 procent, äter alltid middag tillsammans. 17 procent samlas bara till gemensam middag på helger. Svenska familjer vill äta middag tillsammans ofta och regelbundet, men den gemensamma middagsrutinen är inte en självklarhet varje dag.

– Vi vill inspirera till fler måltider, men ser samtidigt att gemensamma måltider inte alla gånger är en självklarhet. Rapportens syfte är att ge insikter och bidra till diskussion, där vi i grunden menar att den viktigaste ingrediensen vid bordet faktiskt är du, säger Gabriella Lysell, Marketing Manager, Tulip Sverige.

De har kompletterat Sifo-undersökningen med en omfattande studie baserad på djupintervjuer, för att få mer kunskap om svenska familjers middagsvanor och ge fördjupade insikter om målgruppens beteenden.

Tulip Middagsrapporten i sin helhet finns nedladdningsbar på tulip.se/middagsrapporten