Mat.se först i världen med klimatmärkt sortiment

Mat.se lanserarade idag den största klimatmärkningen av livsmedel som någonsin gjorts och omfattar cirka 3 000 av deras matvaror. Klimatdatabasen har tagits fram i samarbete med forskningsinstitutet RISE. En färsk undersökning visar också att konsumenter är beredda att ändra sina köpbeteenden för att minska klimatpåverkan.

– Med en tydlig CO2e information i kombination med innovativa lösningar gör vi det enkelt för kunden att jämföra livsmedlens klimatpåverkan. De kunder som vill göra medvetna val kan nu påverka sin matkasses klimatavtryck under tiden man handlar. Vi är otroligt stolta över att vara först med detta, säger Karin Jelkeby, verksamhetsansvarig på Mat.se.

Satsningen är unik i världen då ingen butikskedja har genomfört klimatmärkning av livsmedel i så här stor skala tidigare. Cirka 3 000 produkter i sortimentet har märkts med egna klimattal med hjälp av en analys baserad på livscykel. Ett flertal parametrar påverkar det slutliga värdet, till exempel odlingsmetod, förädlingsprocess och transport.

Informationen fungerar efter samma princip som jämförelsepris i kronor/kg och enheten CO2e/kg visar vad ett kilogram av det valda livsmedlet motsvarar i koldioxidutsläpp. Mat.se har fokuserat på att märka produkter som köps ofta och i stor mängd.

Livsmedel står i dag för omkring 25 procent av hushållens totala klimatavtryck, varför förändringar hos konsumenter kan göra stor skillnad. Vi vill vara med och skapa banbrytande förutsättningar för svensk livsmedelshandel och hela livsmedelssektorn och att också visa vägen internationellt när det gäller arbetet med klimatfrågan och FN:s klimatmål, säger Thomas Angervall, enhetschef på RISE.

Satsningen går helt i linje med Axfoodkoncernens omfattande hållbarhetsarbete.
– Slår satsningen väl ut hos kunderna hoppas jag att fler kedjor kan införa motsvarande system, säger

Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

Mat.se har under arbetet med databasen gjort tester som tydligt visar att kunderna är intresserade och villiga att ta hänsyn till matens klimatavtryck.

Det omfattande arbetet med klimatinformationen och databasen har finansierats av Mat.se med stöd av Axfoundation, en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett hållbart samhälle, samt Axfoods huvudägare Axel Johnson.