In My Backyard 

Gruppbild på elever från Beckmans Designskola

Nu har utställningen In My Backyard öppnat på Svenskt Tenn. Det är en utställning där studenter vid Beckmans Designhögskola tolkar Beijerinstitutets forskning kring ekosystemtjänster och deras avgörande roll för en hållbar samhällsutveckling. Forskningen har inspirerat till sexton verk, bland dem ett Josef Frank-influerat mönster uppdaterat för framtiden, ett herbarium i ny tappning och en trädgolfbana på Djurgården.

Svenskt Tenn ägs sedan 1975 av Kjell och Märta Beijers stiftelse och allt överskott som företaget genererar går till forskning och bevarandet av svenskt hantverk. Ett av de institut som finansieras via stiftelsen är Beijerinstitutet vid Kungliga Vetenskapsakademien. Det är tredje året i rad som Beckmanselever tolkar Beijerinstitutets forskning med en ambition att göra den mer tillgänglig för allmänheten, i år resulterade det i sexton olika verk:

– Det har varit spännande och lärorikt att samarbeta med Beijerinstitutet och Svenskt Tenn. Jag tycker det är fint att Svenskt Tenns vinst går till forskning, och för oss studenter har det varit utmanande och roligt att visualisera den, säger Tilda Aspelin som läser Visuell kommunikation på Beckmans Designhögskola.

Begreppet ekosystemtjänster innefattar allt det positiva som naturen tillhandahåller oss människor och synliggör att naturens tjänster inte kan tas för givet. Beijerinstitutets forskning visar bland annat varför grönområden, träd och våtmarker är kostnadseffektiva investeringar i hållbar stadsutveckling, men även vad som händer om dessa försummas.

– In My Backyard är en viktig utställning dels därför att den visar kreativa lösningar på hur vi kan använda ekosystemtjänsterna, men också därför att vi vill låta nya unga formgivare visualisera den forskning som Svenskt Tenns vinst bidrar till, säger Thommy Bindefeld

Medverkande studenter: Adam Siversen Ljung, Agnes Moström, Anna Knutsson, Felix Scheynius, Fredrik Wickberg, Hannah Green Youngblood, Hedda Wallén, John Bengtsson, Julius Tuvenvall, Lina Reidarsdotter Källström, Louise Silfversparre, Sara Dunker, Tilda Aspelin, Ville Högström och Reidar Pritzel.

Utställningen öppnar den 22 mars och pågår fram till och med den 7 april enligt butikens öppettider.