Miljösmart tändull för tändning av kolgrillen

Bild: Malin Nordblom
Bild: Malin Nordblom

Nu har Landmann kommit med ett miljövänligare alternativ att tända grillen med, den miljösmarta tändullen. Man lägger bara några bitar tändull på kolet, tänder på och väntar till det är den perfekta glöden. Det funkar riktigt bra!
För miljöns skull måste vi alla dra vårt strå till stacken, berättar Michael Andersson VD på Landmann i Skandinavien. Det är mer aktuellt än någonsin att tänka på miljön i vårt vardagliga liv, även när grillen ska fram. Utbudet av kol och briketter som erbjuds på grillmarknaden har förbättrats vad gäller kvalité och ursprung. Dock bör man som konsument vara uppmärksammad på att kolet man köper är tillverkat av råvaror som är FSC-certifierade. Det gemensamma målet och syftet med FSC-certifieringen är att utveckla skogsbruksmetoder som på bästa sätt tar hänsyn till miljön och sociala förhållanden. Det kol och de briketter Landmann säljer är utav 100% FSC-certifierat lövträd.
Vad ska man tända kolet med?
Ett mycket bra alternativ för att tända kolet och briketterna, är att använda sig av så kallade tändrör. Dessa rör gör upptändningen snabbare och effektivare, och de hjälper även till att lättare dosera rätt mängd för grillningen.
När kolet placerats i röret tillhandahåller vi vårt mycket effektiva tändull. Dessa nystan är tillverkade av trä doppade i biologiskt vax. Brinntiden är lång och är därmed lämpligt för så väl grillen som eldstaden. Även tändullen är tillverkat av FSC-certifierad råvara.