Honungens dag

Bild: Malin Nordblom
    Bild: Malin Nordblom

Idag är det Honungens dag (20 augusti) och det är en dag då bina förtjänar att uppmärksammas. Bin har en avgörande roll för pollinering av växter och bidrar till var tredje tugga mat som konsumeras av människor. Samtidigt minskar antal bin kraftigt på grund av miljögifter, för få blommor och bostadsbrist. Gårdshonung uppmärk- sammar det hårt slitande biets insats. Faktum är att en burk honung borde kosta 20 miljoner kronor om bina hade 100 kronor i timlön. Gårdshonung köper sin honung från lokala handlare i Sverige och globalt. I samband med Honungens dag vill de uppmuntra fler att köpa ansvarsfullt producerad honung. Ökad efterfrågan skulle enligt företaget leda till att fler vill producera honung – och få världen att blomstra lite mer.

Ett äpple som pollinerats ojämnt blir snett och pollineras det inte alls så blir det litet, hårt och oätligt. Utan bin skulle vi inte ha mycket att äta
och idag behövs dubbelt så många bin för att vi människor även i framtiden ska kunna njuta av naturens goda. Honung är enkelt beskrivet koncen- trerad nektar. Bina samlar in nektar från växternas blommor och väl framme i kupan lägger de nektarn
i de sexkantiga cellerna i vaxkakorna. För att avdunsta vatten från nektarn så samlas bina och fladdrar hastigt med vingarna över de nektar fyllda vaxcellerna. Kvar är len honung.

– Honung är inte som vilken annan livsmedelsprodukt som helst, det är en produkt som visar på hur vår natur mår. Just nu är bina mer utsatta än någonsin och vi på Gårdshonung vill dels leverera högkvalitativ honung och samtidigt använda söt honung för att tala om bitter miljöproblematik. Honungens dag är en dag då vi hoppas många talar om biets värde, säger Helle Reinevald, marknadsdirektör för Gårdshonung.