Boktips: Det svenska måltidsundret

Författarna bakom Det svenska måltidsundret (Måltidsakademiens förlag) har alla gedigen erfarenhet av att arbeta i matbranschens epicentrum, men på tre skilda håll. Karsten Thurfjell är kulturjournalist på Sveriges Radio och ständig sekreterare i Gastronomiska Akademien, Carl Jan Granqvist är professor och hedersdoktor, knuten till Grythyttan och Saxå Bruk, medan Hans Wallensteen är lantmästare med många års erfarenhet av jordbruk, foderindustri och livsmedelsproduktion. Tillsammans blickar de tillbaka i landets gastronomiska historia för att leta förklaringar till hur Sverige blivit ett av världens främsta måltidsländer. Boken har en tydlig indelning, vilket gör det enkelt att orientera sig i de olika kapitlen. Författarna porträtterar profiler som Tore Wretman, Ria Wägner och Märit ”Hiram” Huldt. De beskriver kockens väg från anonymitet till superstar, funderar över guidernas, tävlingarnas och mediernas verkan och påverkan. De berättar även om provkökens framväxt, kokboksexplosionen, de nya utbildningarna, råvarornas kvalitet, exportframgångarna och de politiska beslut som haft betydelse. Boken dyker på ett lättfattligt och intressant sätt ner i Sveriges nutida gastronomiska historia, allt illustrerat med berättande foton från bildarkiven.