Gourmets poängbedömning

Vinerna poängbedöms enligt internationell 20-poängskala.

10–14 p = enkelt vin
15–16 p = gott och välgjort vin som rekommenderas
17–18 p = stor smakupplevelse
19–20 p = mycket stor smakupplevelse

1–5 = smakupplevelse i relation till pris